Högklassiga konserter i Västerlövsta kyrka, Heby

Premiärkonserten med Staffan Scheja den 17 december 2011.

Inför Anders Walls 80-årsdag våren 2011 önskade han sig istället för presenter bidrag till en konsertflygel i hemförsamlingen Västerlövsta. Bidragen lade grunden för den fantastiska Steinway-flygel som hösten 2011 installerades i Västerlövsta kyrka i Heby. Ambitionen är att varje år arrangera minst fyra konserter av mycket hög musikalisk klass. 
Konsertverksamheten stöds ekonomiskt av Anders Walls stiftelse.

Genom åren har vi gästats av artister som Staffan Scheja, Anna Larsson, Loa Falkman, Per Tengstrand, Olle Persson, Jeanette Köhn, Roland Pöntinen, Hillevi Martinpelto, Michael Weinius, Luthando Qave och framstående körer som Allmänna Sången och Stockholms Kammarkör.