1935 bildade Benny Goodman sin berömda trio med Teddy Wilson på piano och Gene Krupa på trummor. Trion gjorde skivinspelningar och gjorde direkt succé. Konceptet med pianots vänsterhand i rytmiskt samarbete med bastrumman, Goodmans lekfulla melodik och frånvaron av kontrabas gav ett luftigt sound som frigjorde musikernas eleganta teknik och en swingupplevelse av ovanligt slag.1936 kom Lionel Hampton, vibrafon, med i gruppen. Den kvartetten blev modell för den populära svenska grupp som Ove Lind och Lars Erstrand kom att bilda. Ulf Johansson Werre övertog pianostolen från Bengt Hallberg och senare ersatte Björn Sjödin Ronnie Gardiner vid trummorna. Efter Ove Linds bortgång kom Antti Sarpila till gruppen och nu efter Lars Erstrands bortgång fortsätter gruppen på exakt den kammarmusikaliska sättning som Goodman bildade stil med 1935. SWEDISH SWING SOCIETY förvaltar och utvecklar detta arv på ett sätt som har givit genklang hos såväl publik som kritiker världen över. ”Världsklass” är ett omdöme som ofta används efter trions uppträdanden, t.ex. då gruppen uppträdde på Carnegie Hall i New York på Sveriges nationaldag.

Onsdag 8 juli 2015

BJÖRN SJÖDIN, trummor
ULF JOHANSSON WERRE,
sång, piano, trombon
ANTTI SARPILA, klarinett, piano