Uppsala Akademiska Kammarkör
& Uppsala Kammarsolister

Uppsala Akademiska Kammarkör

En konsert med Uppsala Akademiska Kammarkör och Uppsala Kammarsolister under ledning av Alexander Jan Öberg. I konserten ingick ett uruppförande av Alexander Jan Öbergs komposition "Nu" för kör, stråkkvintett och sopransolist. Programmet bestod av nyare svensk musik av bl.a. Andrea Tarrodi samt välbekanta toner av Edvard Grieg, som "Solveigs sang". Som solist medverkade Sofia Niklasson. 

 

UPPSALA AKADEMISKA KAMMARKÖR
Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) är en blandad kör med ett 40-tal medlemmar. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Framförandet av modern a cappella-musik har blivit något av UAK:s specialitet. Som exempel på detta kan nämnas uruppföranden av svenska tonsättare som Jan Carlstedt, Lars Edlund, Bengt Hambraeus, Thomas Jennefelt och Sven-David Sandström. Vid sidan av den egna konsertverksamheten framträder kören regelbundet vid olika ceremonier inom Uppsala universitet. UAK har genom åren genomfört en rad turnéer, såväl i Sverige som utomlands, och har spelat in en lång rad skivor. Kören leds för närvarande av Stefan Parkman, som sedan januari 2000 är professor i kördirigering vid Uppsala universitets körcentrum.

ALEXANDER JAN ÖBERG, dirigent, tonsättare
Sju år gammal fick Alexander ett knappdragspel, varpå sporadiska lektioner följde för pappa Mats hemma i Linköping. Sedan dess har han hunnit med en kandidatexamen i arrangering och komposition vid Musikhögskolan i Malmö och en kort avstickare till dirigentutbildningen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han har tidigare lett Malmö Studentkör och Värmlands Nations Kör, och är nu vice dirigent och repetitör för Uppsala Akademiska Kammarkör. Våren 2013 var Alexander gästdirigent på Uppsala nationskörsfestival och framförde delar av Duruflés Requiem tillsammans med festivalkören, orgel och solister. Alexander har skrivit musik och arrangemang till bl.a. Norrköpings symfoniorkester, Uppsala Akademiska Kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, Malmö akademiska kör och orkester, Malmö musikhögskolas symfoniorkester, Jönköpings sinfonietta och Allmänna Sången. Flera av hans sånger och arrangemang finns inspelade och utgivna på Gehrmans musikförlag. Nu för tiden läser Alexander på läkarprogrammet i Uppsala och frilansar vid sidan av studierna som tonsättare, kördirigent och arrangör.

SOFIA NIKLASSON, sopran
Sofia Niklasson är verksam som solist, framför allt inom barock- och den nutida musikgenren. Hon har framträtt med orkestrar som Rebaroque, Musica Vitae, Sveriges Radios Symfoniorkester och Drottningholms barockensemble. Återkommande på repertoiren är Bachs Juloratorium och passioner, Mozarts och Faurés Requiem, Händels Messias m.fl verk, men Sofia har också medverkat vid ett flertal uruppföranden. Senast i februari 2014 då Sven-David Sandströms Matteuspassion uruppfördes i Berlinerfilharmonin med Sofia som del av evangelistkvartetten.  

UPPSALA KAMMARSOLISTER
Uppsala Kammarsolister, en av landets främsta stråkensembler, intar en särställning i Sveriges musikliv. Ensemblen har en omfattande verksamhet och samarbetar ofta med intressanta gästmusiker. De har även arbetat med till exempel skådespelare och mimare. Slående är ensemblens stiltrogenhet, oavsett om den framför barock, klassisk, romantisk eller senare musik. Uppsala Kammarsolister turnerar ofta i såväl Sverige som utomlands och anlitas regelbundet av Sveriges Radio P2 för inspelningar. Det finns även flera cd-inspelningar med Uppsala Kammarsolister. Ensemblens medlemmar verkar också som konsertmästare respektive stämledare i Uppsala Kammarorkester.
 

 

Alexander Jan Öberg, dirigent
Sofia Niklasson, sopran

Lördag 7 februari 2015
kl. 16.00

Uppsala Kammarsolister