Pressbild Alexander Jan Öberg

ALEXANDER JAN ÖBERG, dirigent, tonsättare
Sju år gammal fick Alexander ett knappdragspel, varpå sporadiska lektioner följde för pappa Mats hemma i Linköping. Sedan dess har han hunnit med en kandidatexamen i arrangering och komposition vid Musikhögskolan i Malmö och en kort avstickare till dirigentutbildningen på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han har tidigare lett Malmö Studentkör och Värmlands Nations Kör, och är nu vice dirigent och repetitör för Uppsala Akademiska Kammarkör. Våren 2013 var Alexander gästdirigent på Uppsala nationskörsfestival och framförde delar av Duruflés Requiem tillsammans med festivalkören, orgel och solister. Alexander har skrivit musik och arrangemang till bl.a. Norrköpings symfoniorkester, Uppsala Akademiska Kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, Malmö akademiska kör och orkester, Malmö musikhögskolas symfoniorkester, Jönköpings sinfonietta och Allmänna Sången. Flera av hans sånger och arrangemang finns inspelade och utgivna på Gehrmans musikförlag. Nu för tiden läser Alexander på läkarprogrammet i Uppsala och frilansar vid sidan av studierna som tonsättare, kördirigent och arrangör.